Internet/Fiber

Internet/Fiber


Har du problem med någon av dina tjänster kontakta i första hand den operatören du har avtal med.På årsstämman 24 maj 2015 röstade stämman för indragning av fiber i området.
Varje fastighet har fiber indraget i sitt hushåll. I sammfällighetsavgiften ingår avbetalningen för installationen av fiber men inte det abbonemanget du väljer senare.


Om du ännu inte beställt tjänster men vill göra det finns det en översikt på tjänster och leverantörer här: http://svenskastadsnat.se/tjanster-i-molndal/