Kontakt

NORRA LIVEREDS SAMFÄLLIGHET


Styrelsen

Ordförande

Maja Orvarson

0708-199492

Ullas Lyckas väg 154

Suppleant

Henrik Cartemo

Ullas Lyckas väg 70

0728-804070

Kassör

Peter Westlöf

Bäckvägen 22

0735-416057

Suppleant

Marie Skogsén

Ullas Lyckas väg 72

0768-910982


Ledamot

Emelie Sjövall

0704-386474

Bäckvägen 29

Ledamot

David Ståhl

0709-925594

Ullas Lyckas Väg 112

Ledamot

Patrik Midenborn

0725-438565

Bäckvägen 72

Stugvärdar

Gröna Huset

Madeleine Hansson

0703-13 94 50

Ullas Lyckas Väg 52

Gula Huset

Zhian Gaff

0707-80 49 29

Ullas Lyckas Väg 146

Vita Huset

Ida Boström

0703- 44 50 08

Bäckvägen 51


Materialare

Bishop Obita

0761-76 89 81

Bäckvägen 78

Valberedningen

Johan Degerman

Ullas Lyckas Väg  92

Charlotta Berg

Ullas Lyckas Väg 104

Leif Kanderhag

Bäckvägen 56