Gemensamhetshusen

Gemensamhetshusen

I vårt område finns det tre så kallade gemensamhetshus, det Gula, det Gröna och det Röda huset (numera vitmålat). Gemensamhetshusen hyrs endast uttill medlemmar inom Norra Livereds Samfällighet. I två av husen (röda/vita & gröna) kan man spela bordtennis etc. Alla tre husen kan även användas för privata tillställningar, tex födelsedagskalas. Bord,stolar, bestick, glas och takllrikar ska finnas i varje hus för ca 30 personer.

Det kostar 200 kr per tillfälle (dag) att hyra ett av husen för privat bruk. Bordtennis och andra obokade aktiviteter är kostnadsfria. Det är våra stugvärdar som sköter bokning och utlämning av nycklar. Se under länken Kontakt för kontaktuppgifter till respektive stugvärd.

Läs igenom nedanstående text innan du använder något av våra hus:


Instruktion för brukare av gemensamhetshus


Syftet med denna instruktion är att:

•Kvalitetsnivån avseende slitage och städning av våra gemensamhetshus skall hållas på rätt nivå över tiden.

•Säkerställa att omgivningen inte störs av aktiviteter i gemensamhetshusen.

•Tydliggöra vad som åläggs brukare av gemensamhetshusen.


Brukaren skall:

1. Erlägga bokningsavgift om man vill ha ensamrätt till huset en viss dag. Bokningsavgiften är 200 kronor och betalas vid bokningstillfället kontant till stugvärden. 

2. Hämta ut nyckel hos stugvärden. Nyckel skall alltid gå via stugvärden, den får inte överlämnas direkt mellan två andra personer.

3. Vara aktsam vid användandet av lokal samt dess utrustning.

4. Visa hänsyn till närboende så att de ej störs av buller etc. Se nedan.

5. Städa lokalen enligt ”städinstruktionen”

6. Lämna tillbaka nyckel efter användandet samt rapportera skada som uppstått till stugvärden snarast möjligt.


Visa hänsyn

Gemensamhetshusen står nära bostäder. De som använder husen för fester kvällstid skall respektera de närboendes rätt till nattro.

Störande buller får inte förekomma efter kl. 22. Från detta klockslag skall alla fönster hållas stängda. Om musik spelas skall ljudnivån vara måttlig så att det inte hörs ut. Högljudda samtal, rop etc. får inte förekomma utanför husen. Efter kl. 01 skall det vara helt tyst.

Den vuxne ägaren till den fastighet som bokat huset har ansvar för att grannar inte störs vid eventuella ungdomsfester.

Om man som brukare av gemensamhetshusen inte sköter sina åtaganden kan man bli fråntagen rätten att hyra husen.

Eventuella fall tas upp på nästkommande styrelsemöte. Där tar styrelsen tillsammans med stugvärden ställning till eventuella åtgärder.