Om föreningen

Om föreningen

Vi som bor i vårt område äger tillsammans gemensamhetshus, ledningar, lekplatser, parkeringsområden, garagelängor, gräsytor, planteringar m.m. Norra Livereds samfällighetsförening har bildats för att förvalta de gemensamma egendomarna. Medlemskapet är kopplat till fastigheten och är inte möjligt att välja bort.


Styrelsen i Norra Livereds Samfällighet träffas en gång i månaden i det gula gemensamhetshuset. Protokoll från styrelsemötets mailas ut till alla fastigheter men finns också att ladda ner på hemsidan. Föreningsstämma hålls under februari eller mars månad varje år, separat kallelse delas ut ett par veckor innan. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.


Städdagar

Två gånger om året, en dag på våren och en dag på hösten, samlas vi alla för att snygga till vårt område. Information om datum och vad som ska göras går ut i separata utskick från styrelsen. Som fastighetsägare i denna samfällighet har du både ansvar och skyldigheter. Där ingår bland annat att hålla vårt gemensamma område snyggt. För att du ska veta vilket område du har ansvar för finns det en karta över samfällighetens städområden.

Städområdeskarta

 

Som medlem är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, antingen genom att ringa på hemma hos oss, ringa, skicka mail eller bara dyka upp på ett styrelsemöte. Vi är måna om att alla våra medlemmar ska trivas och att det som tillhör samfälligheten underhålls och sköts på ett bra sätt.


Området

Vad tillhör egentligen vår Samfällighet?

• 3 gemensamhetshus

• 4 lekplatser

• 11 garagelängor med tillhörande rabatter

• ca 90 markerade p-platser

• en asfaltsplan för lek

• alla asfalterade gångvägar inom området med tillhörande belysning

• kabel-TV nätet fram till varje hushåll

• de öppna gräsytorna inom vårt område

Under de senaste åren har vi försett garagelängorna med nya garageportar, höjt standarden på våra gemensamhetshus och förbättrat vårt kabel-TV nät så att även digitala TV-kanaler kan tas emot. Den utmaning som vi står inför nu handlar om att se över våra rabatter och få säkra lekplatser.


Lekplatser

I Samfälligheten har vi fyra lekplatser, en i Röda området, en i Gula området och två i Gröna området. Tillsammans ansvarar och hjälps vi åt att hålla våra lekplatser hela, rena och säkra för våra barn i området.

Varje städdag underhåller vi lekplatserna och kontrollerar att de är säkra. Om något akut inträffar som måste åtgärdas eller om ni har frågor eller synpunkter angående lekplatserna, hör av er till lekplatsansvarig (se under länken "Kontakt") eller någon annan i styrelsen.


Materialare

I vår Samfällighet har vi två stycken så kallade Materialförvaltare. De ansvarar för föreningens förråd och de maskiner och verktyg mm som finns förvarade där. De sköter även:

• inköp till förrådet av de kompletteringar som behövs

• driften av vår containerplats

• smärre underhållsreparationer vid våra gemensamhetshus

• yttre underhåll av belysningar, skyltar etc.

• tillhandahåller batterier till fjärrkontrollerna till garageportarna (självkostnadspris)

• lampor till ytterbelysningen (om original armaturen fortfarande finns)

Se under länken Kontakt om du behöver nå någon av dem.