Garage och Parkering

Garage & Parkeringsinformation

Har du bil? Ska du få besök? Här kan du läsa om allt som gäller bilar, tex. garagen och gästparkering.

På årsmötet den 13 mars 2013 beslutades följande regler gällande parkering och garage i samfälligheten.

 

Parkeringsregler

 

Norra Livereds Samfällighet äger 125 garage. Dessa ligger fördelade på 3 områden och byggdes samma år som husen, dvs. 1976.

För er som har garage i föreningens gemensamhetsgarage gäller följande, utöver ovanstående parkeringsregler:

 

1. Gemensamhetsgaragen ska användas till parkering av fordon och ej till förråd.

2. Garaget är försäkrat av föreningen vilket innebär att du inte behöver försäkra detsamma.

3. Garageportarna ska alltid vara stängda. Är fyra dörrar stängda men den femte öppen, kommer tjuven åt alla fem garage.

4. Som medlem har du nyttjanderätt till garaget. Det innebär att garaget skall vårdas och underhållas av medlemmen.

Om skador uppstår p.g.a. oaktsam skötsel svarar medlemmen för kostnaderna att reparera garaget.

5. I varje garagelänga finns ett antal eluttag. Dessa är enbart till för att användas vid enstaka tillfällen tex. dammsugning av bilen.

Det är följaktligen inte tillåtet att använda motorvärmare, konstanta batteriladdare etc. i  garagelängorna.

Elnätet är inte anpassat till något annat och vi som medlemmar betalar gemensamt all el som används.

I området finns ett begränsat antal parkeringsplatser avsedda endast för boende och besökare till boende i samfälligheten.

 

Det är Portgiganten som levererat våra garageportar.

Hemsida: www.portgiganten.se

Maila portgiganten: info@portgiganten.se