Nyheter

NORRA LIVEREDS SAMFÄLLIGHET


Nyheter

1/6 2020

Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer så valde styrelsen att ställa in årsstämman tidigare i våras. På stämman skulle det bland annat fattas beslut om vilka personer som ska ingå i samfällighetens styrelse och valberedning liksom uttaxering av avgift.


Detta innebär att vi befinner oss i en unik situation där vi i nuläget saknar ett formellt beslut av ovanstående. För att inte förvaltningen av samfällighetens tillgångar och den dagliga driften skall avstanna så har styrelse och valberedning valt att fortsätta sina uppdrag som vanligt.
Även uttaxering av avgift kommer ske enligt samma logik.

 

När situationen så tillåter kommer årsstämma hållas enligt vanliga rutiner.

 

Med vänlig hälsning

// StyrelsenTidigare Information


19/3 2020


Årsstämman inställd!

Medanledning av risken för smittspridning av Coronavirushar styrelsen beslutat att ställa in den redan aviserade årsstämman.
Styrelsen följer noga händelseutvecklingeni Sverigesamtidigt som vi rättar ossefter de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och annan expertis. Som ett led i arbetet med att minskaeller fördröja smittspridningen i vårt samhälle, och om möjligt skydda eventuella riskgrupper,
så har styrelsen valt att inteutsätta våra medlemmar för onödig smittorisk.
Vi har ävenvarit i kontakt med Villaägarnas riksförbund som stödjer oss i beslutet att under rådande omständigheter ställa in årsstämman.
Ett nytt preliminärt datum för årsstämman blir den 30/6. Även detta datum med reservationför det rådande läget då.
En ny kallelse kommer i så fall att skickas utenligt normala rutiner.
Styrelsen ber omöverseende med detta beslut i en smått unik situation. Har ni frågor så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.


27/1 2020

Pga att städning av Vita huset inte skötts ordentligt vid utlåtning har styrelsen beslutat att tillfälligt sluta hyra ut huset. Kontakta styrelsen om du har enkommande bokning.


10/9 2019

Styrelsen har kontinurtlig kontakt med Anticimex gällande de fällor som de har satt ut och vi diskuterar även ett serviceavtal med dem.


 7/6 2019

Här kommer lite info om som pågår just nu i vårt område:

  • Ang. skadedjuren i garagen i Gröna området har styrelsen nu fått en återkoppling från Anticimex. De har varit på plats hos oss igen och kunde konstatera att en av fällorna hade haft besök, vilket betyder att råttorna fortfarande är kvar i området men att beståndet troligtvis minskar (eftersom de ätit av giftet). Fällorna kommer därför stå kvar och Anticimex kommer tillbaka inom ett par veckor för ytterligare uppföljning. Styrelsen pratade även med Anticimex om en mer långsiktig och förebyggande lösning. Även om vi blir av med råttorna nu under sommaren finns det risk att de tar sig in i garagen igen till hösten/vintern för att söka skydd. Därför har vi bett Anticimex om råd för att diskutera andra förebyggande möjligheter, t.ex. elektroniska fällor. Vi återkommer med mer information om detta när Anticimex hört av sig i frågan.

 

  • Nu när sommaren snart är här kan det ibland vara skönt att ställa bilen på parkeringen i stället för i garaget. Men för att alla ska få plats med sina bilar är det viktigt att vi även sommartid ställer in bilarna i garagen så att alla får möjlighet till parkering.

 

  • Nu är även alla våra parkeringsskyltar på plats i området och våra sommarjobbare har kommit igång med gräsklippningen.

 

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt underbar sommar