Nyheter

Nyheter


Informations möte gällande garagen

6/5

Nedan ser ni information från mötet gälland renovering av garagen samt möteanteckningar från stämman.

Presentation från garagemötet
Mötesanteckningar Tidigare Information


2/11 2020

Folkhälsomyndigheten avråder sedan 2020-10-31 i möjligaste mån att vi träffar personer utanför den allra närmaste familjekretsen. Styrelsen har nu beslutat att ändå hålla stämman som planerat, dvs på plats i Streteredsskolans matsal samt digitalt via länk. Detta eftersom vi som samfälligheten har lagstadgade krav att förhålla oss till. Däremot kommer vi att hålla dagordning och beslutsfattande till ett absolut minimum enligt rekommendationer från Villaägarnas riksförbunds, samt att både styrelsen och medlemmarna är ovana vid en digital årsstämma. Agendan kommer i huvudsak handla om att avsluta 2019, fatta retroaktiva beslut för 2020, samt vissa formella beslut för 2021. Vi kommer även att behandla inkomna motioner och propositioner.

 

Var och hur

Delar av styrelsen kommer fysiskt att sitta i Stretereds skolmatsal och sända årsstämman som medlemmarna kan följa och delta på via länk. Vi avråder övriga från att delta på plats. Länken för att deltaga digitalt kommer finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. Mer information om detta kommer via mejl.

 

Röstning och beslutsfattande

Röstning vid beslutsfattande kommer ske genom digital handuppräckning. De som inte har möjlighet att deltaga digitalt kan låta sin röst förmedlas via ett ombud. Regelverket för ombudsröstning har med anledning av Covid-19 mjukats upp och nu tillåts ett ombud kunna svara för ett obegränsat antal personer. Det finns ett antal medlemmar som har anmält intresse att deltaga digitalt, så hör med era grannar om de skall deltaga digitalt och om de så fall kan agera ombud. Dock krävs fortfarande en fullmakt för detta. Fullmakten skall kunna uppvisas för styrelsen via kameran av ombudet innan rösten avges. Fullmakten skall sedan överlämnas till sekreteraren på BV 72 för att biläggas handlingarna.


Vid frågor om årsstämman, kontakta styrelsen@norralivered.se 1/6 2020

Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer så valde styrelsen att ställa in årsstämman tidigare i våras. På stämman skulle det bland annat fattas beslut om vilka personer som ska ingå i samfällighetens styrelse och valberedning liksom uttaxering av avgift.


Detta innebär att vi befinner oss i en unik situation där vi i nuläget saknar ett formellt beslut av ovanstående. För att inte förvaltningen av samfällighetens tillgångar och den dagliga driften skall avstanna så har styrelse och valberedning valt att fortsätta sina uppdrag som vanligt.
Även uttaxering av avgift kommer ske enligt samma logik.

 

När situationen så tillåter kommer årsstämma hållas enligt vanliga rutiner.

 

Med vänlig hälsning

// Styrelsen19/3 2020


Årsstämman inställd!

Medanledning av risken för smittspridning av Coronavirushar styrelsen beslutat att ställa in den redan aviserade årsstämman.
Styrelsen följer noga händelseutvecklingeni Sverigesamtidigt som vi rättar ossefter de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och annan expertis. Som ett led i arbetet med att minskaeller fördröja smittspridningen i vårt samhälle, och om möjligt skydda eventuella riskgrupper,
så har styrelsen valt att inteutsätta våra medlemmar för onödig smittorisk.
Vi har ävenvarit i kontakt med Villaägarnas riksförbund som stödjer oss i beslutet att under rådande omständigheter ställa in årsstämman.
Ett nytt preliminärt datum för årsstämman blir den 30/6. Även detta datum med reservationför det rådande läget då.
En ny kallelse kommer i så fall att skickas utenligt normala rutiner.
Styrelsen ber omöverseende med detta beslut i en smått unik situation. Har ni frågor så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.


27/1 2020

Pga att städning av Vita huset inte skötts ordentligt vid utlåtning har styrelsen beslutat att tillfälligt sluta hyra ut huset. Kontakta styrelsen om du har enkommande bokning.


10/9 2019

Styrelsen har kontinurtlig kontakt med Anticimex gällande de fällor som de har satt ut och vi diskuterar även ett serviceavtal med dem.


 7/6 2019

Här kommer lite info om som pågår just nu i vårt område:

  • Ang. skadedjuren i garagen i Gröna området har styrelsen nu fått en återkoppling från Anticimex. De har varit på plats hos oss igen och kunde konstatera att en av fällorna hade haft besök, vilket betyder att råttorna fortfarande är kvar i området men att beståndet troligtvis minskar (eftersom de ätit av giftet). Fällorna kommer därför stå kvar och Anticimex kommer tillbaka inom ett par veckor för ytterligare uppföljning. Styrelsen pratade även med Anticimex om en mer långsiktig och förebyggande lösning. Även om vi blir av med råttorna nu under sommaren finns det risk att de tar sig in i garagen igen till hösten/vintern för att söka skydd. Därför har vi bett Anticimex om råd för att diskutera andra förebyggande möjligheter, t.ex. elektroniska fällor. Vi återkommer med mer information om detta när Anticimex hört av sig i frågan.

 

  • Nu när sommaren snart är här kan det ibland vara skönt att ställa bilen på parkeringen i stället för i garaget. Men för att alla ska få plats med sina bilar är det viktigt att vi även sommartid ställer in bilarna i garagen så att alla får möjlighet till parkering.

 

  • Nu är även alla våra parkeringsskyltar på plats i området och våra sommarjobbare har kommit igång med gräsklippningen.

 

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt underbar sommar
Nyheter


Informationsmöte gällande garagen


Nedan kan ni ta del av information som delgavs på mötet gällande renovering av garagen.


Presentation av garagemötet


Tidigare Information


2/11 2020

Folkhälsomyndigheten avråder sedan 2020-10-31 i möjligaste mån att vi träffar personer utanför den allra närmaste familjekretsen. Styrelsen har nu beslutat att ändå hålla stämman som planerat, dvs på plats i Streteredsskolans matsal samt digitalt via länk. Detta eftersom vi som samfälligheten har lagstadgade krav att förhålla oss till. Däremot kommer vi att hålla dagordning och beslutsfattande till ett absolut minimum enligt rekommendationer från Villaägarnas riksförbunds, samt att både styrelsen och medlemmarna är ovana vid en digital årsstämma. Agendan kommer i huvudsak handla om att avsluta 2019, fatta retroaktiva beslut för 2020, samt vissa formella beslut för 2021. Vi kommer även att behandla inkomna motioner och propositioner.

 

Var och hur

Delar av styrelsen kommer fysiskt att sitta i Stretereds skolmatsal och sända årsstämman som medlemmarna kan följa och delta på via länk. Vi avråder övriga från att delta på plats. Länken för att deltaga digitalt kommer finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. Mer information om detta kommer via mejl.

 

Röstning och beslutsfattande

Röstning vid beslutsfattande kommer ske genom digital handuppräckning. De som inte har möjlighet att deltaga digitalt kan låta sin röst förmedlas via ett ombud. Regelverket för ombudsröstning har med anledning av Covid-19 mjukats upp och nu tillåts ett ombud kunna svara för ett obegränsat antal personer. Det finns ett antal medlemmar som har anmält intresse att deltaga digitalt, så hör med era grannar om de skall deltaga digitalt och om de så fall kan agera ombud. Dock krävs fortfarande en fullmakt för detta. Fullmakten skall kunna uppvisas för styrelsen via kameran av ombudet innan rösten avges. Fullmakten skall sedan överlämnas till sekreteraren på BV 72 för att biläggas handlingarna.


Vid frågor om årsstämman, kontakta styrelsen@norralivered.se 1/6 2020

Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 och i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer så valde styrelsen att ställa in årsstämman tidigare i våras. På stämman skulle det bland annat fattas beslut om vilka personer som ska ingå i samfällighetens styrelse och valberedning liksom uttaxering av avgift.


Detta innebär att vi befinner oss i en unik situation där vi i nuläget saknar ett formellt beslut av ovanstående. För att inte förvaltningen av samfällighetens tillgångar och den dagliga driften skall avstanna så har styrelse och valberedning valt att fortsätta sina uppdrag som vanligt.
Även uttaxering av avgift kommer ske enligt samma logik.

 

När situationen så tillåter kommer årsstämma hållas enligt vanliga rutiner.

 

Med vänlig hälsning

// Styrelsen19/3 2020


Årsstämman inställd!

Medanledning av risken för smittspridning av Coronavirushar styrelsen beslutat att ställa in den redan aviserade årsstämman.
Styrelsen följer noga händelseutvecklingeni Sverigesamtidigt som vi rättar ossefter de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och annan expertis. Som ett led i arbetet med att minskaeller fördröja smittspridningen i vårt samhälle, och om möjligt skydda eventuella riskgrupper,
så har styrelsen valt att inteutsätta våra medlemmar för onödig smittorisk.
Vi har ävenvarit i kontakt med Villaägarnas riksförbund som stödjer oss i beslutet att under rådande omständigheter ställa in årsstämman.
Ett nytt preliminärt datum för årsstämman blir den 30/6. Även detta datum med reservationför det rådande läget då.
En ny kallelse kommer i så fall att skickas utenligt normala rutiner.
Styrelsen ber omöverseende med detta beslut i en smått unik situation. Har ni frågor så tveka inte att kontakta någon i styrelsen.


27/1 2020

Pga att städning av Vita huset inte skötts ordentligt vid utlåtning har styrelsen beslutat att tillfälligt sluta hyra ut huset. Kontakta styrelsen om du har enkommande bokning.


10/9 2019

Styrelsen har kontinurtlig kontakt med Anticimex gällande de fällor som de har satt ut och vi diskuterar även ett serviceavtal med dem.


 7/6 2019

Här kommer lite info om som pågår just nu i vårt område:

  • Ang. skadedjuren i garagen i Gröna området har styrelsen nu fått en återkoppling från Anticimex. De har varit på plats hos oss igen och kunde konstatera att en av fällorna hade haft besök, vilket betyder att råttorna fortfarande är kvar i området men att beståndet troligtvis minskar (eftersom de ätit av giftet). Fällorna kommer därför stå kvar och Anticimex kommer tillbaka inom ett par veckor för ytterligare uppföljning. Styrelsen pratade även med Anticimex om en mer långsiktig och förebyggande lösning. Även om vi blir av med råttorna nu under sommaren finns det risk att de tar sig in i garagen igen till hösten/vintern för att söka skydd. Därför har vi bett Anticimex om råd för att diskutera andra förebyggande möjligheter, t.ex. elektroniska fällor. Vi återkommer med mer information om detta när Anticimex hört av sig i frågan.

 

  • Nu när sommaren snart är här kan det ibland vara skönt att ställa bilen på parkeringen i stället för i garaget. Men för att alla ska få plats med sina bilar är det viktigt att vi även sommartid ställer in bilarna i garagen så att alla får möjlighet till parkering.

 

  • Nu är även alla våra parkeringsskyltar på plats i området och våra sommarjobbare har kommit igång med gräsklippningen.

 

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt underbar sommar